«Ρεκόρ» με 667 κρούσματα, αλλά δεν ήμαστε σίγουροι για τα γήπεδα…