Ρεπορτάζ ROSA: O Bόλος στο σκοτάδι απορριμμάτων και συμφερόντων