Ρόδος – 9χρονη: Έπρεπε να λιποθυμήσω για να γίνει κάτι;