«Σχεδία»: Ήρθε ο καιρός να επανεργοποιήσουμε τα κοινωνικά ανακλαστικά μας