Σχεδιάζουν το κλείσιμο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του νοσοκομείου κρατουμένων Κορυδαλλού