Σε αστυνομία και στρατό τα εμβόλια που περισσεύουν από προγραμματισμένους εμβολιασμούς