Σε ιδιώτες «προσωρινά» τα εκδοτήρια των νέων σταθμών του Μετρό