«Σε παρακαλώ κόψε το ρεύμα σε μια ώρα, κάνει μάθημα το παιδί μου»