Σε ποσοστό 25,13%, αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ τον Μάιο του 2020 σε σχέση με το 2019