Σε ρόλο κομματάρχη των 60’s και ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης! (Video)