Σεισμός-σεισμός φιλελευθερισμός στην κηδεία του έκπτωτου