Συγχώνευση τμημάτων: Στέλνουν 6.000 φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες