Συρεγγέλα: Υπάρχει έξαρση στις καταγγελίες, όχι στις δολοφονίες