Σκάνδαλο Novartis: Σε καθεστώς ανωνυμίας παραμένουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες