Σοφία Νικολάου: Τρία στρέμματα γραφεία για τον «στρατό» της με υπέρογκο κόστος