Σοβαρή καταγγελία για το «Σωτηρία»: Αφήνουν χωρίς ενημέρωση τους συγγενείς ασθενών