Στην Αστυνομία διευθυντές γυμνασίων για να απολογηθούν για τα θρησκευτικά