Στις 14 Σεπτεμβρίου ανοίγουν όλα τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία