Στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης γκρεμίζουν τοίχους για να φτιάξουν ΜΕΘ