Στο υπουργείο Υγείας σήμερα γιατροί και νοσηλευτές