ΣΥΡΙΖΑ: Καλεί τον πρόερδο του ΕΣΡ στη Βουλή για τον αποκλεισμό του από τις ενημερωτικές ιστοσελίδες