Τα χημικά ποιος τα πληρώνει; Δεν υπάρχει προσωποποιημένη αστική ευθύνη;