Τα ελληνικά πανεπιστήμια ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ισότητα των φύλων