Τατόι: Μετά την καταστροφική πυρκαγιά, απευθείας ανάθεση για τη μεταφορά αντικειμένων