Θεωρίες συνωμοσίας από τον επικεφαλής της εταιρείας που ανέλαβε τον Μεγάλο Περίπατο