Η Περιφέρεια Αττικής δεν έφερε στην πόλη το «Πάσχα στο χωριό», έφερε το κιτς (Photos)