Το 39% των εργαζομένων καταγγέλλει ότι έχει μεταβληθεί η σχέση εργασίας τους μετά την πανδημία