Το δικαίωμα της απεργίας, των διαδηλώσεων είναι αδιαπραγμάτευτο