«Το πάθος για τη λευτεριά»: Η στιγμή της απελευθέρωσης Τιτκώβ και Λάλου