Το ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε από τώρα εκκλησιασμό μαθητών για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών