Τουρισμός: Εξώσεις, διακοπές ρεύματος, ανέχεια για τους «εργαζόμενους»