Τριάντα δύο δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί μέσα στο 2020