Τσίπρας: Ούτε την εποχή των μεγάλων σκανδάλων δεν γίνονταν αυτά στους εξοπλισμούς