Βόλος: Αστυνομική βία και καταστολή κατά ειρηνικών διαδηλωτών