Βούλτεψη: Ο τουρίστας δεν είναι απλός τουρίστας, φέρνει χρήματα – Πάντοτε θα κάνουμε θυσία