Υφυπουργός Αγρ. Ανάπτυξης: «Η αναποτελεσματικότητα της κυβ. Μητσοτάκη είναι πασίδηλη» (Video)