Υπάρχει συναίσθηση της πραγματικότητας στο Υπουργείο Παιδείας;