Έρευνα: Πόσο έχει επηρεάσει τα οικονομικά σας η ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα;