Εργασιακό νομοσχέδιο: «Μεσαιωνικές» διατάξεις από την κυβέρνηση;