Αδιέξοδη στρατηγική πίσω από την ελληνογαλλική Συμφωνία