Χωρίς όραμα και συμμετοχή των κατοίκων ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων