Περνάει ο Στρατός της Ελλάδος φρουρός (κάτι πάλι για το Me Too)