Το πρόστιμο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό είναι ένα αμιγώς εισπρακτικό μέτρο