Τόποι που αφήνουμε πίσω, δρόμοι που ανοίγονται μπροστά
DANIEL EGNÉUS