Πέτυχε η προπαγάνδα: «Αν ήμουν αλλοδαπός…» θα λυνόντουσαν τα προβλήματα μου!