Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο ΠΙΚΠΑ για 74 ευάλωτους πρόσφυγες