Γαλάζια δημοτική παράταξη έγινε ξαφνικά ΜΚΟ για πρόσφυγες και αναλαμβάνει δουλειές