Η Αρεζού από το Αφγανιστάν αρίστευσε κι ευχαριστεί το σχολείο της