Η συγκλονιστική ομιλία πρόσφυγα, που έχασε σύζυγο και κόρη πριν φτάσει Ελλάδα, ενώπιον του Πάπα