Καρά Τεπέ: στην πρώτη βροχή αναδεικνύεται σε νέα… Μόρια